مطالعه مورد- همگروهی و آنالیزهای مرتبط
[ برگشت به فرم ]
 ثبت نام کارگاه مطالعه مورد- همگروهی و آنالیزهای مرتبط
"از سری کارگاههای مدرسه تابستانه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران"
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
 آخرین مهلت ثبت نام: 1401/6/19  هزینه: حضوری: 100.000 تومان، مجازی: 70 هزار تومان 
 زمان برگزاری :21 شهریور ۱۴۰۱  مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 ظرفیت: 45  ظرفیت باقیمانده:
جزئیات، زمان بندی و اساتید کارگاه: اینجا ببینید لوکیشن دقیق محل برگزاری کارگاه:

قبل از ورود اطلاعات برای ثبت نام ، مبلغ کارگاه را به شماره کارت زیر
۶۰۳۷-۷۰۷۰-۰۰۱۳-۲۱۴۶
به نام انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران واریز نمایید و در حین پر کردن اطلاعات فردی،  در بخش فیش واریزی، تصویر قبض کارت به کارت خود را در محل مورد نظر بارگذاری کنید تا ثبت نام شما نهایی شود.  (پاسخگویی به سوالات از طریق فقط واتساپ:
09189170900)
 
هزینه کارگاه
 افراد عادی:  حضوری:  100.000 تومان، مجازی: 70 هزار تومان 
 دانشجویان عادی با تخفیف 50 درصد: حضوری:  50 هزار تومان، مجازی: 35 هزار تومان 

 اعضای انجمن با تخفیف 20 درصد: حضوری  80 هزار تومان- مجازی 56 هزار تومان
- اطلاعات فردی
1 نام و نام خانوادگی
2 کد ملی
3 رشته تحصیلی
4 مقطع تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی/ تخصص پزشکی
5 وضعیت فعلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دانشجوی عضو انجمن اپیدمیولوژیست های ایران
دانشجویی که عضو انجمن اپیدمیولوژیست های ایران نیستم
غیر دانشجو و عضو انجمن اپیدمیولوژیست های ایران
نه دانشجو و نه عضو انجمن اپیدمیولوژیست های ایران (عادی)
6 دانشگاه محل تحصیل/ خدمت
7 نوع حضور در کارگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مجازی
حضوری
8 آدرس ایمیل
9 شماره تلفن همراه
10 بارگذاری تصویر قبض کارت به کارت هزینه کارگاه
واریز به شماره کارت: ۶۰۳۷-۷۰۷۰-۰۰۱۳-۲۱۴۶
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
11 بارگذاری مدرکی مبنی بر دانشجو و یا عضو انجمن بودن برای بهره مندی از تخفیف کارگاه
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.