بایگانی بخش تازه های نشر

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 73,539 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: دانلود اسلایدهای دهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران - 1402/10/12 -
:: کتابچه نوزدهمین نشست فصلی منتشر شد - 1402/8/7 -
:: انتشار ویرایش جدید کتاب بیماریهای غیرواگیر - 1402/7/1 -
:: مقاله با ذکر وابستگی انجمن - 1393/4/3 -
:: مقاله جدید با ذکر وابستگی به انجمن - 1393/2/12 -
:: pdf - 1392/7/13 -
:: pdf file - 1392/7/13 -
:: Matched designs and causal diagrams - 1392/5/20 -