210354- اخبار انجمن
حلقه گمشده بسیاری از دانش‌های مختلف ترجمان دانش است

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 

حلقه گمشده بسیاری از دانش‌های مختلف ترجمان دانش است که این موضوع در علوم پزشکی به مراتب محدودتر است.

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، دکتر فرید نجفی رئیس انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران در حاشیه کنگره ملی اپیدمیولوژی ایران با اشاره به اینکه جامعه علمی نیازمند انرژی جدید و گفت وگوهای جدید است که کنگره‌های علمی این امکان را برای محققین ایجاد می‌کند، ادامه داد: شعار دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران، اپیدمیولوژی، سلامت و جامعه چالش‌های پیش رو در قرن جدید است.

 رئیس انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران تصریح کرد: حلقه گمشده بسیاری از دانش‌های مختلف ترجمان دانش است که این موضوع در علوم پزشکی به مراتب محدودتر است و باید گفتمان بین عالمان و دانشمندان و سیاست‌گذاران شکل پذیرد و سازمان جهانی بهداشت هم بر این حلقه گمشده تاکید کرده که همچنان وجود ندارد‌.‌

 نجفی خاطر نشان کرد: تصمیم گیرندگان سلامت و سیاست باید در کنار محققان و پزشکان متخصص به منظور رفع مشکل قرار گیرند. براین اساس این کنگره نخستین کنگره در قرن جدید است که امیدوارم آغازی بر نخستین گفت وگوها برای استفاده از تحقیقات جدید باشد.
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.619.fa.html
برگشت به اصل مطلب