210354- فراخوان و اطلاعیه ها
فراخوان مشارکت مراکز تحقیقاتی در کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/26 | 

فراخوان مشارکت مراکز تحقیقاتی در کنگره

 
با توجه به اینکه مراکز تحقیقات بر اساس زمینه و سابقه فعالیت در گروه های مربوطه امتیازدهی و رتبه بندی خواهند شد، یکی از محورهایی که در ارزشیابی توسط معاونت تحقیقات وزارتخانه مورد بررسی قرار میگیرد، مساله ترجمان دانش تولیدات پژوهشی مراکز است.

کمیته اجرایی کنگره اپیدمیولوژی ایران در نظر دارد در این راستا، برای نمایش دستاوردها و اقدامات ترجمان دانش مراکز تحقیقاتی، در هر سه روز برگزاری کنگره، غرفه های موجود را به مراکز تحقیقات واگذار نماید.

بزودی فراخوان و جزئیات این مشارکت از طریق وبسایت کنگره و متعاقبا رسانه های انجمن منتشر خواهد شد تا مراکز تحقیقات بتوانند مشارکت نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.131.583.fa.html
برگشت به اصل مطلب