انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- مصوبات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 25 دیماه 1395

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | 

جلسه 135 هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، مورخ 25 دی 95 از ساعت 13:30 الی 15:00 با شرکت اعضای هیات مدیره خانم دکتر یاوری، خانم نعمت اللهی و آقایان  دکتر هلاکوئی ،دکترمرادی، دکتر مصطفوی و دکتر صحت برگزار گردید.

موارد تصویب شده:

1- در ابتدای جلسه آقای دکتر هلاکویی دغدغه های موجود درباره درخواست پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی با محوریت و عنوان اپیدمبولوژی، که توسط مراکز تحقیقاتی نامرتبط در پی نامه اخیر معاون محترم تحقیات و فناوری اعلام شده است، مطرح کردند. پس از ارائه نظرات تمام اعضا با" اجماع نظر" مقرر شد به شرح زیر پیگیرهای جدی بعمل آید:

الف) پیش نویس نامه ای برای ارسال به وزیربهداشت و معاونین مرتبط تنظیم و با تایید هیات مدیره انجمن ارسال شود

ب) جلسه ای نیز برای پیگیری موضوع با حوزه معاونت تحقیقات فناوری وزارت بهداشت برقرار شود.

ج) این موضوع از طریق انجمن ها و بورد های آموزشی سایر رشته ها برای اتخاذ موضع گیری مشترک دنبال شود.

2- مقرر شد، پیگیری مجدد توسط دبیر انجمن جهت پیگیری پیشرفت برگزاری همایش مشهد و تعیین تکلیف آن، با توجه به محدودیت زمانی باقیمانده، صورت گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.286.fa
برگشت به اصل مطلب