انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- مصوبات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 6 آبان ماه 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/10 | 
جلسه شماره 142 هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران،روز شنبه مورخ 6 آبان ماه 96 از ساعت 13:30 الی 15 با شرکت اعضای هیات مدیره خانم دکتر یاوری، آقایان دکتر هلاکویی، دکتر چمن، دکتر باهنر، دکتر صحت، دکتر مصطفوی و خانم نعمت اللهی برگزار گردید.
 موارد تصویب شده:
 1- مقرر شد سرکار خانم کریمی همکاری خود را به عنوان رابط با اعضای انجمن جهت
به روز رسانی اطلاعات، پیگیری حق عضویت و تکمیل اخبار برای سایت مجمع انجمن ها داشته باشد.
2- در راستای برگزاری جلسات فصلی توسط گروه های اپیدمیویوژی مستقر در تهران، و از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمادگی خود را اعلام کرده اند و سه موضوع را نیز برای سمپوزیوم یک روزه مطرح کرده اند که اولویت آنها به ترتیب موضوعات "اپیدمیولوژی و نظام سلامت"، "اپیدمیولوژی بیمارستانی" و "اپیدمیولوژی اجتماعی" مورد تایید قرار گرفت.
3- مقرر شد پیگیری لازم برای آزاد سازی سپرده های انجمن توسط خزانه دار انجمن صورت پذیرد.
4- مقرر شد انتقال وجه عضویت مشترک انجمن بین المللی و تمدید عضویت توسط خانم
نعمت اللهی انجام گیرد.
5- مقرر شد عضویت در تحریریه مجله اپیدمیولوژی ایران برای  یکسال دیگر تمدید و نامه نگاری آن انجام گیرد.
6- عضویت آقای عبدالحلیم رجبی و  خانم دکتر نگار رضایی به صورت اعضای پیوسته تصویب شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.306.fa
برگشت به اصل مطلب