210354- کارگروه بهداشت و درمان
فراخوان همکاری برای انجام پروژه با مشارکت اپیدمیولوژیست های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/5 | 
 به استحضار میرساند  وزارت بهداشت تصمیم دارد برای امکان سنجی غربالگری آتروفی عضلانی-نخاعی (SMA)، بخش مربوط به "استخراج شاخص های سلامتی، اجتماعی، دموگرافیک، اقتصادی و زیرساختی تاثیرگذار بر این بیماری" را به متخصصین اپیدمیولوژی تحت نظر کارگروه بهداشت و درمان انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران واگذار نماید.

 "متقاضیان برای مشارکت در انجام این برنامه، تا ۹ آذرماه ۱۴۰۱ فرصت دارند بر اساس توضیحات طرح (فایل pdf)👇
، خلاصه پروپوزال خود را در حداکثر ۲۰۰۰ کلمه به همراه رزومه (همراه با مستندات انجام فعالیت مرتبط در صورت دارا بودن) و نامه تمایل به انجام این طرح را به آدرس ایمیل انجمن به آدرس ایمیل irea۶۶۴۸۶۰۰۸gmail.com  ارسال نمایند تا پس از بررسی، فرد مورد نظر انتخاب و به وزارت بهداشت معرفی گردند تا با هماهنگی کارشناسان وزارت بهداشت، پروپوزال نهایی تهیه و اقدام لازم اجرا گردد.

 - چارچوب قرارداد انجام طرح بر اساس مقررات وزارت بهداشت مشخص خواهد شد.
- اولویت انتخاب فرد مجری طرح با اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران می باشد.

 کارگروه بهداشت و درمان انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.105.533.fa.html
برگشت به اصل مطلب