210354- خبرنامه 18
خبرنامه 18

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آخرین شماره خبرنامه انجمن منتشر شد: سال یازدهم، شماره 18


شماره جدید خبرنامه انجمن منتشر شد. آخرین اخبار و رویدادهای حرفه‌ای اپیدمیولوژی را در آن دنبال کنید. برای دانلود خبرنامه اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.108.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب