انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- کنگره ها
دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید-۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/5 | 

 دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید-۱۹ توسط رصد خانه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ۱۵ و ۱۶ آبانماه برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این کنگره جناب آقای دکتر محمد ساعتچی، استادیار اپیدمیولوژی این دانشگاه می باشند و در پنل های مختلف، شاهد حضور چندی از اساتید اپیدمیولوژی خواهیم بود.

گفتنی است پنل پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ به دعوت دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی توسط دبیر انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، مدیریت خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.120.522.fa
برگشت به اصل مطلب