انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار انجمن
اعلام آمادگی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران برای همکاری با مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/18 | 
تصویر نامه
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.128.507.fa
برگشت به اصل مطلب