انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار انجمن
امضای تفاهم نامه همکاری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با مرکز همکار کاکرین ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/18 | 
به گزارش روابط عمومی انجمن، رئیس مرکز همکار کاکرین ایران تصریح کرد: گسترش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی و نیز ایجاد بستر مناسب جهت بهره‌مندی از خدمات متقابل مرکز همکار کاکرین ایران و انجمن در توسعه به‌کارگیری شواهد قابل اعتماد، تصمیم‌گیری آگاهانه، و سلامت بهتر در پاسخ به مشکلات و نیازهای حوزه علوم پزشکی، موضوع این تفاهم نامه است.

وی تصریح کرد: مرکز همکار کاکرین ایران در چارچوب تفاهم نامه می تواند در زمینه انتخاب مدرسین/ سخنرانان ملی و بین المللی برای دوره‌های آموزشی/ کنگره‌‌ها و سمینارها، برگزاری دوره‌های آموزشی و سایر بحث های مرتبط با پژوهش و آموزش با انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران همکاری میکند.

 
دکتر قباد مرادی، دبیر انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه تصریح کرد: این انجمن در این تفاهمنامه در زمینه های حمایت‌طلبی (advocacy) برای تصمیم‌گیری آگاهانه از شواهد، ترغیب و تشویق پژوهشگران، اعضای انجمن و دانشجویان، به استفاده از کتابخانه کاکرین و سایر محصولات کاکرین، تدارک سخنرانی‌ها و دوره‌های آموزشی برای مدرسان کاکرین در راستای به کارگیری شواهد کاکرین توسط ارایه کنندگان خدمات سلامت، و همکاری در عقد تفاهم نامه با سایر انجمنهای مرتبط، و  در راستای گسترش فعالیتهای کاکرین و تشویق تصمیم گیری آگاهانه از شواهد با مرکز کاکرین ایران همکاری خواهد کرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.128.509.fa
برگشت به اصل مطلب