انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- اخبار انجمن
آیا اعضای سابق انجمن هم باید مجدد بصورت الکترونیکی مشخصات خود را ثبت کنند؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/23 | 
با توجه به اینکه فرایند ثبت نام الکترونیکی شده است، جهت پرداخت حق عضویت سالیانه و داشتن آرشیو الکترونیک مشخصات، مستدعی است تمام اعضای سابق انجمن نیز با مراجعه به وبسایت irea.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

 همچنین از آنجایی که برای تمام افراد کارت عضویت به صورت الکترونیک صادر میشود، فرایند عضویت تمام اعضای سابق باید مجدد انجام گیرد.

تمام مشخصات و سابقه عضویت افراد در سالهای قبل نزد انجمن محفوظ است اما بایستی عضویت الکترونیک برای تمام افراد انجام گیرد.

 گفتنی است تا کنون حدود ۴۵ نفر بصورت الکترونیک ثبت نام کرده اند و انتظار می رود با توجه به حضور جمع کثیری از اعضای جامعه اپیدمیولوژی، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.128.513.fa
برگشت به اصل مطلب