210354- اخبار انجمن
کارهای تحقیقاتی و مقالات بدون اپیدمیولوژیستها امکان پذیر نیست.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/15 | 

معاون وزیر بهداشت: کارهای تحقیقاتی و مقالات بدون اپیدمیولوژیستها امکان پذیر نیست.

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت در آیین دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران در دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد: اگر کرونا نبود متخصصین اپیدمیولوژی در دنیا و در کشورمان شناخته نمی شدند و اگر دانش و حضور آنها نبود واکسن کرونا هم ساخته نمی شد.

وی افزود: اپیدمیولوژی اولویت آخر دانشگاه‌های علوم پزشکی نیست و باید بدانیم که کارهای تحقیقاتی و مقالات بدون اپیدمیولوژیستها امکان پذیر نیست.

 معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: عمده اپیدمیولوژیست ها در آزمایشگاه‌ها و بهداشت عمومی و مراکز خصوصی در مراکز کارآزمایی بالینی هستند. 
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.620.fa.html
برگشت به اصل مطلب