210354- فراخوان و اطلاعیه ها
آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/20 | 

*آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران *

 
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول که در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۷/۳۰ به آدرس تهران بزرگراه شهید همت نرسیده به تقاطع شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، سالن همایش های رازی تشکیل می گردد، دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:
۱- استماع و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملکرد هیات مدیره و ترازنامه مالی مربوط به اسفندماه ۱۴۰۰ لغایت آبان ۱۴۰۲
۲- استماع و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش بازرس مربوط به اسفندماه ۱۴۰۰ لغایت آبان ماه ۱۴۰۲
۳- تعیین میزان حق عضویت سالیانه
۴-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
هیأت مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
 
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.131.612.fa.html
برگشت به اصل مطلب