210354- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/2/22 | 

 

  معرفی انجمن علمی اپیدمیولوزیست های ایران

 

  انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران به استناد مصوبه شماره 262 تاریخ 7/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 21/2/1379 تشکیل و به شماره 705/5/2 در دبیرخانه انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ثبت رسیده است.

 

  ارکان انجمن به استناد فصل چهار اساسنامه بشرح زیر شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس می باشد. به استناد ماده 2 اساسنامه انجمنهای علمی ، این انجمن صرفا در زمینه های علمی، آموزشی فنی و تحقیقاتی می تواند فعالیت کند واعضاء آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

 

  انجمن یک تشکیلات غیر انتفاعی است که شخصیت حقوقی مستقل دارد و رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد. محل اصلی انجمن در تهران قرار دارد ولی در صورت افزایش اعضاء در مناطق یا مراکز استانها یا دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، شعبه انجمن در آنجا دایر خواهد شد که تحت نظارت انجمن مرکزی فعالیت خواهد کرد. انجمن تابعیت ایرانی دارد و برای مدت نامحدود تشکیل شده است. انجام هرگونه فعالیت بر طبق اساسنامه انجمن های علمی تابع مقررات و قوانین جمهوری اسلامی است. در تاریخ نگارش این متن، انجمن در دومین دوره فعالیت خود می باشد.

 

نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.56.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب