انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
گزارش نتایج مجمع عمومی انتخابات سی مرداد نودوپنج انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ضمن تشکر از اعضای محترم بویژه دوستانیکه با تحمل رنج سفر از استانها تشریف آورده بودند. بدین وسیله به استحضار اعضای محترم می رساند که انتخابات انجمن با حضور نماینده وزارت متبوع، اعضای کمیته انتخابات و جناب آقای دکتر ندیم برگزار و ترکیب هیات مدیره جدید به ترتیب آرا به شرح زیر می باشد:

دکترکورش هلاکوئی نائینی

دکتر ابوالحسن ندیم

دکتر مجتبی صحت

دکتر رضا چمن

دکتر احسان مصطفوی

دکتر پروین یاوری

دکتر قباد مرادی

دکتر محسن اسدی لاری

خانم شهرزاد نعمت اللهی

بازرسین:

دکتر علیرضا باهنر

دکترمنوچهر کرمی

AWT IMAGE    AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.266.fa
برگشت به اصل مطلب