انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران: 6 آذر 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای محترم انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

با سلام و احترام

 همانطور که مستحضرید، در تاریخ 6 آذرماه 95 به روال جلسات ماهیانه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران درروز شنبه اولین هفته هرماه، از ساعت 13:30 الی 15:00 برگزار خواهد شد. خواهشمند است موضوعاتی که لازم است برای پیش برد رشته اپیدمیولوژی در ایران و ارتقا اهداف انجمن در چارچوب اساسنامه در دستورجلسه قرار گیرد از طریق شماره تلگرامی 09033054349 تا تاریخ 2 آذرماه جاری ارسال فرمایید.

در ضمن بدین وسیله از اعضای علاقمند دعوت بعمل می آید که در صورتیکه مایل باشند در جلسه مذکور در جمع اعضای هیات مدیره حضور بهم رسانند، لطفا نسبت به ثبت نام از طریق شماره فوق تا 2 آذرماه اقدام فرمایند، محل برگزای جلسه هیات مدیره متعاقبا به اطلاع ایشان رسانده خواهد شد.

دبیرخانه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.275.fa
برگشت به اصل مطلب