انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | 

اعضای هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران 

با سلام و احترام

ازجنابعالی دعوت بعمل می آید که در جلسه فوق العاده هیات مدیره انجمن در روز شنبه در تاریخ 25 دیماه در محل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت 13:30 حضور بهم رسانید.

دستور جلسه: بررسی ابهامات تعیین عنوان محور پژوهشی مراکز تحقیقاتی از عناوین دکتری تخصصی بر اساس نامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع مورخ 29/09/1395

شایان ذکر است که برای مثال، براساس بخشنامه فوق الذکر 9 مرکز نامرتبط درحوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان محور پژوهشی خود را تربیت دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی، اپیدمیولوژی اعلام کرده است، ازجمله مراکز تحقیقات پوست وسالک، قلب و عروق، آب و الکترونیک، بیماریهای کلیوی، محیط زیست، جامع نگرعملکردی گوارش..

سعی می شود که این جلسه در صورت امکان با حضور اعضای بورد اپیدمیولوژی برگزار شود

دکتر کورش هلاکوئی نائینی

دبیر هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.284.fa
برگشت به اصل مطلب