انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
استاد ابوالحسن ندیم امروز 20 دیماه 96 وارد سن 90 سالگی شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
استاد ابوالحسن ندیم امروز 20 دیماه 96 وارد سن 90 سالگی شد.
تولدشان مبارک

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.315.fa
برگشت به اصل مطلب