انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
Researchers create AI approach for cervical cancer screening - National Cancer Institute

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.353.fa
برگشت به اصل مطلب