انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
ایمیل سرکار خانم دکتر نعمت اللهی به جناب آقای دکتر سلیم ادیب در خصوص مشکلات مادی حضور درکنگره لبنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/22 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.354.fa
برگشت به اصل مطلب