انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
تبریک انتصاب آقای دکتر اسدی لاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/7/1 | 

دکتر محسن اسدی لاری، مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر محسن اسدی لاری عضو محترم انجمن علمی اپیدمویلوژیست‌های ایران به عنوان مدیر کل امور بین الملل این وزارت خانه منصوب شد. ضمن تبریک به ایشان، برای این همکار گرامی آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون در این مسئولیت را داریم.

انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.36.fa
برگشت به اصل مطلب