انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
اثر_بخشی_واکسیناسیون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/27 | 
کدام محفل علمی، اثر بخشی یک واکسن را بدون ارایه فاصله اطمینان (Confidence Interval) اعلام می کند، ارائه عدد "خام" عدم صداقت پژوهشگران را در ارائه نتایج اثر بخشی واکسن کرونا تداعی می کند!
هلاکوئی ۲۶ مهر ۱۴۰۰
 
https://www.instagram.com/p/CVLdUBLpQEl/?utm_medium=share_sheet
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.464.fa
برگشت به اصل مطلب