انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
اخبار شبکه ۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/12 | 
اخبار شبکه ۱
وزیر محترم کشور، سردار وحیدی، در اخبار ۲۱ شبکه ۱ امشب، ۱۱ آبان ۱۴۰۰، (به استناد آخرین نقشه منتشر شده اپلیکیشن ماسک درباره وضعیت کرونا در شهر های کشور)، در خصوص افزایش موارد کرونا در شهرهای رنگی هشدار دادند،  و تدابیری در خصوص پیشگیری تبدیل شهرهای به اصطلاح نارنجی به قرمز، اعلام فرمودند، شایان ذکر است، وقتیکه کار از کار بگذرد و مداخلات بموقع انجام نگیرد، آنچه که در ماه گذشته بارها تذکر داده شد، هیچ مداخله ای قادر به تغییر عمده در روند طبیعی خیز موج اپیدمی کرونا وجلوگیری از رنگ به رنگ شدن شهر ها  نخواهد بود.
در ۱۹ مهر ۱۴۰۰ اعلام کردیم که، هیچ گاه در جریان اپیدمی کرونا نگذاشته ایم موج ها آرام بگیرند، این تغییرات جدید می تواند مربوط به صدها نفر موارد مثبت زائران اربعین، بویژه حضور مسافران در شهرهای شمالی در تعطیلات، تجمعات و گردهمایی هایی به مناسب های مختلف و عادی سازی برگزاری تجمعات و ..‌. باشد، این شرایط، انداختن آتش کرونا به جان پنبه الکلی جامعه حساس را رقم زده است که شرایط آن در جامعه فراهم شده است، باید توجه داشته باشیم که با انعقاد نطفه موج ششم، بر اساس ماهیت اپیدمی پیش رونده کرونا، این پیک قوی تر اتفاق خواهد افتاد و بطور طبیعی، کسانی را درگیر خواهد کرد که تا کنون به کرونا مبتلا یا با واکسن مصون نشده اند و عمدتا این گروه جوانتر ها و کودکان را هم شامل می شود، 
هلاکویی ۱۱ آبان ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.473.fa
برگشت به اصل مطلب