انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- اخبار پایگاه
لغو_ممنوعیت_تردد_شبانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
 در اخبار ۲۱ شبکه ۱ مورخ ۲۹ آبان،  با ذکر دلیل غیر قابل قبول کم شدن تعداد شهرهای به رنگ قرمز کرونایی در کشور، بیان شد: "رییس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا گفت، ممنوعیت تردد شبانه لغو شود".
شاید یکسال لازم بود که با منتقدین این طرح هم صدا شده، تا اینکه نهایتا قبول بفرمایند که این محدودیت سازی اثری چندان و کارایی لازم را ندارد. 
در گزارش خبری به درستی عنوان شد: "لغو برخی از تصمیم گیری ها به معنای پایان کرونا نیست، بنابراین واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی همچنان تنها راه حل مقابله با این بیماری است".
در ادامه اخبار آمد: "زنگ حضور دانش آموزان از پس فردا (دوشنبه اول آذر) با بهبود اوضاع کرونایی به صدا در می آید".
باید توجه داشت که بخش اعظم آرام گرفتن موج کرونا در کشوربعلت روند طبیعی اپیدمی کرونا و قرار گرفتن در ادامه شاخه نزولی پیک پنجم در کشورمی باشد، نه ماهیت "بهبود اوضاع کرونایی" به علت واکسیناسیون، متاسفانه با انجام واکسیناسیون هنوز به سطح لازم "آستانه ایمنی جمعی" درهیچ یک از شهرهای کشور دست نیافته شده است، هرچند که تجارب نشان داده است واکسیناسیون نیز معجزه نمی کند و همواره باید کلیه معیارها و شیوه نامه های مهار کرونا درکنار واکسیناسیون بکار گرفته شود.
شرایط رکوردشکنی وشیوع بی سابقه کرونا در کشورهای اروپایی ازجمله شرایط اضطراری آلمان درس بزرگی است، باید ما را از "ساده اندیشی" دور نگه دارد. اگر ما ۴ تا ۵ ماه از پیک پنجم کرونا که در اواخر شهریور به وقوع پیوست، پیک ششم  تجربه نشود، می توان ادعا کرد که شاید واکسیناسیون کمر اپیدمی کرونا را شکسته است، هر گونه قضاوتی تا اواخر دی یا بهمن ماه ۱۴۰۰ در امرعادی جلوه دادن بحران کرونا و کم کردن توجه و حساسیت مردم به این امر، مخاطره آمیز بوده وبه نفع رخداد پیک ششم کرونا خواهد بود.
بنابرابن کنارگذاشتن محدودیت ها، شیوه نامه ها وعدم تحقق "آستانه همه گیری جمعی" با عدم پوشش کافی واکسیناسیون، به نفع رخداد پیک ششم بصورت قویتر، با درگیری جوانان، کودکان، افراد غیرمصون و غیرواکسینه خواهد بود. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.61.474.fa
برگشت به اصل مطلب