انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- کارگروه آموزش و پژوهش
شروع ثبت نام در ۱۹ کارگاه مدرسه تابستانه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با مشارکت فعال دانشگاههای علوم پزشکی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/19 | 
همسو با اهداف علمی و آموزشی مورد نظر در انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و با مشارکت فعال دانشگاه های علوم پزشکی کشور،، ۱۹ کارگاه آموزشی در مدرسه تابستانه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران بصورت حضوری و مجازی برنامه ریزی و فعال شده است.

 تمامی دانش آموختگان و دانشجویان اپیدمیولوژی و سایر رشته های علوم پزشکی می توانند با انتخاب لینک مربوطه در برنامه ی پیوست، نسبت به ثبت نام در کارگاهها اقدام نمایند. فرم آنلاین نیز در وبسایت انجمن (irea.ir )  نیز موجود است.

 برای اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و دانشجویان تخفیف های قابل توجهی در نظر گرفته شده که در جزئیات هر برنامه قابل مشاهده است..

 اطلاعات بیشتر در خصوص هر کارگاه را می توانید از طریق رابطین مربوطه و شماره تماس ذکر شده کسب نمایید.

لینک مستقیم ثبت نام کارگاهها و جزئیات بیشتر را اینجا ببینید


کارگروه آموزش و پژوهش انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.65.510.fa
برگشت به اصل مطلب