انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- کارگروه آموزش و پژوهش
کارگاه اصول مصور­سازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/10 | 
کارگاه اصول مصور­سازی پیشرفته­ ی داده ­ها در نرم ­افزار­های R و Stata در تاریخ  ۱۸ ام و ۱۹ ابان برگزار خواهد شد. چهارشنبه ۱۸ ام عصر از ۱۳ تا ۱۷ و پنجشنبه صبح از ساعت ۸ تا ۱۳. افرادی که ثبت نام کرده اند، روز قبل از شروع کارگاه، لینک شرکت آنلاین تقدیم میشود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.65.525.fa
برگشت به اصل مطلب