انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- دانلود فایل
سرفصل های آموزشی رشته اپیدمیولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/23 | 
۱- دانلود شیوه  بازنگری کوریکولوم_PhD اپیدمیولوژی

۲- محتوی آموزشی ارشد اپیدمیولوژی مصوب ۱۳۹۶ (۱)

۳-  برنامه آموزشی دوره دکتری اپیدمیولوژی سال ۱۳۹۹
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.81.514.fa
برگشت به اصل مطلب