انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- دانلود فایل
دانلود نسخه پی دی اف کتب استاد حمید سوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/2 | 
دانلود کتاب رویکرد اپیدمیولوژی
دانلود کتاب خطاهای متداول در تحقیقات علوم پزشکی و راههای کنترل آن
کلاه ایمنی ( کتاب راهنمای ایمنی راه برای استفاده سیاستگذاران و متخصصان ایمنی راه)
گزارش وضعیت جهانی ایمنی راه ( زمان برای انجام اقدامات ایمنی راه ها)
سوانح و حوادث در کودکان
C
مسائلی در مدیریت و اداره تحقیق
-
قسمت اول: فصل ۱-۱
- قسمت دوم: فصل ۱۱-۲۱
مدیریت سرعت ( راهنمای عملی ایمنی راه برای سیاستگذاران و کارکنان)
تروما: شناخت، پژوهش و مدیریت (روش تحلیل داده ها)
اییدمیولوژی نوین بیماری های عفونی
اپیدمیولوژی کووید-۱۹
گزارش جهانی وضعیت ایمنی راه (سال ۲۰۱۳)
گزارش جهانی وضعیت ایمنی راه (سال ۲۰۱۵)
مدیریت و هدایت پایان نامه دکتری
مراقبت روانی اجتماعی در بحران، مراقبت از سلامت روانی خود؛ دستورالعملهایی برای: مددکاران اجتماعی و نیروهای امدادگر
وضعیت جهانی ایمنی راه - آخرین گزارش ۲۰۱۸        
پیشگیری از مصدومیت کودک 

برنامه عملیاتی جهانی فعالیت بدنی۲۰۳۰-۲۰۱۸
پیشگیری  از سوانح ترافیکی
اپیدمیولوژی مصدومیت ها در ایران

پیشگیری و درمان بیماری قلبی عروقی با ورزش (جلد اول)
پیشگیری و درمان بیماری قلبی عروقی با ورزش (جلد دوم)

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.81.518.fa
برگشت به اصل مطلب