انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- متفرقه
دانلود اسلایدهای مرتبط با آبله میمونی ارائه شده در پانزدهمین نشست اپیدمیولوژیست های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.83.505.fa
برگشت به اصل مطلب