فرم تمدید عضویت افراد


کد رهگیرى این فرم: P36-F43-U0-N22450          
[ چاپ فرم ]
فرم ثبت نام تمدید عضویت اعضای انجمن
عضو محترم انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

چنانچه از تاریخ مندرج برروی کارت عضویت حضرتعالی بیش از یک سال گذشته است، لطفا این فرم را تکمیل نمایید.
هزینه تمدید عضویت در انجمن براساس آخرین مصوبه (هیات علمی: 250 هزار تومان- غیر هیات علمی: 150 هزار تومان) خواهد بود که افراد بایستی از طریق شماره کارت انجمن (4624-3671-0612-6221 به نام انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران) مبلغ حق عضویت سالیانه خود را واریز نموده و تصویر و مشخصات قبض پرداخت کارت به کارت را حین ثبت نام در محل مورد نظر بارگذاری نمایند.
نام و نام خانوادگی
کد ملی
آدرس ایمیل
نوع عضویت درخواستی برای تمدید عضویت
افراد می توانند براساس وضعیت خود، به یکی از حالت های عضو وابسته، عضو پیوسته
عضو افتخاری و عضو دانشجویی، به عضویت این انجمن در بیایند.(مشاهده  انواع عضویت)
توضیحات بیشتر
هرگونه توضیح بیشتر، سوال و نکته ای دارید اینجا بنویسید
بارگذاری فیش واریزی
لطفا مطابق با هزینه اشاره شده در سربرگ فرم، مبلغ مورد نیاز را به شماره کارت انجمن (4624-3671-0612-6221 به نام انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران) واریز نمایید و تصویر فیش را اینجا بارگذاری نمایید.

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
بارگذاری مدرک برای تغییر نوع عضویت
درصورتی که در سوالات قبل تر متقاضی تغییر نوع عضویت هستید، مدرک تایید کننده اشاره شده در نوع عضویت جدید را اینجا بارگذاری کنید.

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت