انجام فرایند ثبت نام 2
[ برگشت به فرم ]

انجام فرایند ثبت نام

برای ثبت نام  در رویداد مورد نظرتان، با تکمیل فرم زیر، حتما نام دقیق برنامه مورد نظر خود را در قسمت عنوان رویداد جستجو و  انتخاب کنید.

تذکر: 
مسئولیت اشتباه وارد کردن اطلاعات فرم با کاربر می باشد. در ورود مشخصات دقت لازم را داشته باشید.
- .......
1 عنوان رویداد مورد نظر جهت ثبت نام
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ثبت نام سلسله جلسات مرور کتاب
ژورنال کلاب شماره 14
2 نام و نام خانوادگی دقیق
3 کد ملی (با اعداد انگلیسی)
4 شماره تلفن همراه دقیق
5 آدرس ایمیل دقیق
6 آیا عضو انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خیر
خیر- تمایل به عضویت دارم
7 درصورت عضویت در انجمن، کد عضویت خود را وارد نمایید