گزارش تصویری/ نوزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
گزارش تصویری/ نوزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن

دفعات مشاهده: 5 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
گزارش تصویری/ چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ مجمع عمومی انجمن در سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 

گزارش تصویری/ مجمع عمومی انجمن در سال ۱۴۰۰

دفعات مشاهده: 6 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 


گزارش تصویری/ سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم انجمن

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 


گزارش تصویری/ دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم انجمن

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ اولین جلسه هیات مدیره انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 


گزارش تصویری/ اولین جلسه هیات مدیره انجمن

دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ امضای تفاهم نامه همکاری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با مرکز همکار کاکرین ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
گزارش تصویری/  امضای تفاهم نامه همکاری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با مرکز همکار کاکرین ایران

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر