گزارش تصویری/ ۲۶ امین جلسه هیات مدیره انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/7/5 | 


گزارش تصویری/۲۶ امین جلسه هیات مدیره انجمن

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ نوزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
گزارش تصویری/ نوزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن

دفعات مشاهده: 78 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/29 | 
گزارش تصویری/ چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ مجمع عمومی انجمن در سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 

گزارش تصویری/ مجمع عمومی انجمن در سال ۱۴۰۰

دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 


گزارش تصویری/ سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم انجمن

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 


گزارش تصویری/ دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم انجمن

دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ اولین جلسه هیات مدیره انجمن

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 


گزارش تصویری/ اولین جلسه هیات مدیره انجمن

دفعات مشاهده: 90 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش تصویری/ امضای تفاهم نامه همکاری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با مرکز همکار کاکرین ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
گزارش تصویری/  امضای تفاهم نامه همکاری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران با مرکز همکار کاکرین ایران

دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش