210354- اخبار انجمن
صورتجلسه دوره هفتم شماره 28 مورخ 5 دی ماه 94

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- مقرر گردید توسط آقای دکتر مصطفوی در مورد گرفتن شماره کارت مجازی برای حساب انجمن از بانک کشاورزی و یا اگر مقدور نشد از طریق یکی دیگر از بانکها (بانک ملی) با انتقال حساب انجمن اقدام شود

2- در مورد نامه ارسالی از کمیسیون انجمن های علمی در مورد سامانه کمیسیون و لزوم ثبت نام اعضاء در این سایت مقرر شد این درخواست برای اعضاء ایمیل گردد تا ثبت نام نمایند اگر افرادی موفق نشدند، دبیرخانه انجمن با دریافت مشخصات اعضاء نسبت به ورود مشخصات در سایت مذکور اقدام نماید.

3- در مورد برگزاری کارگاه های آموزشی در کنار کنگره مقرر گردید آقای دکتر مصطفوی از طریق آقای دکتر اسماعیل نسب موضوع را طبق روال کنگره قبل پیگیری نمایند تا در جلسه آینده نتایج مطرح و نتیجه گیری گردد.

4- مقرر گردید پیشنهاد شود که در کنار کنگره اپیدمیولوژی 1395 مکان خاصی برای نمایشگاه کتاب های اپیدمیولوژی در نظر گرفته شود و از همه اعضاء درخواست گرددکتاب هایی که خود تالیف یا ترجمه نموده اندرا در این نمایشگاه ارائه نمایند. در این خصوص آقای دکتر هلاکویی با دانشگاه ایلام صحبت خواهند کرد.

5- درخواست عضویت آقای علیرضا رزاقی فوق لیسانس اپیدمیولوژی مطرح و با عضویت پیوسته ایشان موافقت گردید.

6- مقرر گردید آقای دکتر کرمی بعنوان نماینده انجمن برای پیگیری و برگزاری جلسه با آقای دکتراسدی لاری وآقای دکتر سالاریان زاده در خصوص جایگاه سازمانی فارغ التحصیلان اپیدمیولوژی اقدام نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.231.fa.html
برگشت به اصل مطلب