210354- اخبار انجمن
ثبت نام اولیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 

ثبت نام اولیه عضویت در انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

جهت انجام ثبت نام اولیه در روزهای کنگره اپیدمیولوژی این لینک را کامل کنید.
چنانچه در روز کنگره حضور ندارید، این فرم را کامل نکنید و از منوی بالای سایت، عضویت در انجمن را کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.128.617.fa.html
برگشت به اصل مطلب