انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 13، مورخ 1 شهریور ماه 1393

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  1- مقرر گردید موضوع حق عضویت اعضاء و کمک به انجمن طی نامه ائی به اطلاع اعضاء برسد تا در صورت تمایل علاوه بر پرداخت حق عضویت مبالغ کمک به انجمن نیز به حساب انجمن واریز گردد.

  2- برای فراهم شدن زمینه های همکاری بیشتر با انجمن بین المللی اپیدمیولوژی مقرر گردید به انجمن بین المللی اعلام گردد که انجمن اپیدمیولوژیست های ایران برای برگزاری دوره های PhD و نیز دوره های اپیدمیولوژی کوتاه مدت خاص، برای داوطلبان سایر کشورهای عضو آمادگی دارد. این کار توسط نامه ائی که آقای دکترمصطفوی به آقای دکتر ادیب ارسال خواهند کرد اعلام می گردد.

  3- از آقای دکترناصری خواسته شود که اطلاع موجود در مورد فعالیت های آموزشی و تخصصی اپیدمیولوژی را طی نامه ائی برای رئیس انجمن بین المللی اپیدمیولوژی ارسال دارند تا انجمن به ظرفیت های ایجاد شده اپیدمیولوژی در ایران واقف گردد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.156.fa
برگشت به اصل مطلب