انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 16

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  1- آقای دکتر دل پیشه از دانشگاه ایلام نامه ای برای برگزاری کنگره در ایلام را ارسال کردند که باید از هم اکنون برنامه ریزی لازم بعمل بیاید تا در اردیبهشت سال 1395 کنگره برگزار گردد.

  2- از دانشگاه ایلام خواسته شود نسبت به معرفی کمیته علمی ، کمیته اجرائی ، وب سایت کنگره و تعیین زمان برگزاری آن اقدام لازم بعمل آورده و موارد را کتباً به انجمن اعلام دارند.

  3- مقرر گردید که عنوان " اصلاح کتاب" برای پیشنهادات اصلاحی خوانندگان کتاب اپیدمیولوژی بیماریهای شایع به ایمیل آدرس انجمن تعیین و اعلام گردد.

  4- برای سوالات امتحانی پره انترنی درس اپیدمیولوژی بیماریهای شایع (بهداشت 5) کتاب مرجع ،‌کتاب اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران باشد و معادل 2 واحد سوال امتحانی مطرح گردد. موضوع از طریق انجمن طی نامه ائی به برد اعلام گردد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.159.fa
برگشت به اصل مطلب