انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 17 ، مورخ 6 دی ماه 1393

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

تاریخ:6/10/1393

 1 - مقرر شد سرکار خانم کوکبی تا ماه آینده وضعیت حضور و پیگیری کار مجله را به هیات مدیره انجمن منعکس نمایند. 

  2- مطرح شد که دانشگاه علوم پزشکی ایلام، پیگیریهای برگزاری کنگره 95 اپیدمیولوژی را رسما اعلام کرده است.

  3- آقای دکتر هلاکویی گزارشی از برنامه سمینار یکروزه اپیدمیولوژی در اسفند ماه ارایه نمودند. پیشنهاد گردید سخنرانی‌ها حداکثر 15 دقیقه باشد و از همکاری همکاران بورد بیشتر استفاده شود.

  4- آقای دکتر هلاکویی بحث کتاب متدلوژی اپیدمیولوژی را مطرح کردند و مقرر شد از طریق بورد تخصصی دنبال شود. انجمن اعلام آمادگی خود را برای همکاری نظیر کتاب قبلی اعلام نمودند.

  5- مقرر شد جلسه نقش اپیدمیولوژی در تحول نظام سلامت در تاریخ 10/10/93 در دفتر دکتر اسدی لاری یا در جلسه بورد تشکیل شود.

  6- مقرر شد جلسه مجمع عمومی انجمن در بعد از ظهر 6 اسفند ماه بر اساس آیین نامه تشکیل شود.

  7- با درخواست عضویت آقایان مهران شمس بیرانوند به عنوان عضو وابسته و هدایت اله جمالی ارند به عنوان عضو پیوسته مطرح و موافقت شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.168.fa
برگشت به اصل مطلب