انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 18 مورخ 4 بهمن ماه 1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- نامه شماره 2259/93 مورخ 23/9/93 سمینار بین المللی زنان ایران مطرح، با توجه به غیر مرتبط بودن

  موضوع، انجمن نماینده‌ای معرفی نمی‌نماید.

  2-موضوع برگزاری اولین سمینار یک روزه اپیدمیولوژی که قرار بود در 6 اسفند برگزار گردد با توجه به عدم آمادگی ' گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر مصطفوی داوطلب برگزاری آن در انستیتو پاستور ایران شدند که مقرر گردید تاریخ مناسب از جانب ایشان اعلام گردد (احتمالا اردیبهشت 94).

  3- موضوع همکاری خانم کوکبی با مجله بدلیل محدودیت حضور فیزیکی مطرح شد. با توجه به قول مساعد خانم کوکبی برای حضور فیزیکی بعد از یک سالگی فرزندشان ( یعنی از 5 ماه بعد ) مقرر گردید که در طی این 5 ماه حتی المقدور همکاری بیشتری خانم نعمت اللهی با خانم کوکبی انجام شود و در توافقی که بین آنها ایجاد می شود امور مجله سرعت بیشتر گرفته و پاسخ گویی تماس‌ها و نیز انتشار مجله ، منظم صورت پذیرد.

  4- دو فقره چک مربوط به انتشارت گپ که به انجمن رسیده بود در اختیار خانم کوکبی برای واریزی به حساب انجمن قرار گرفت.

  5- درخواست عضویت آقای جواد ترکمن نژاد فوق لیسانس اپیدمیولوژی مطرح و به عضویت پیوسته انجمن موافقت شد. درخواست آقای علی غلامی دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی مطرح و عضویت ایشان بعنوان عضو پیوسته موافقت گردید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.177.fa
برگشت به اصل مطلب