انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 19 مورخ 2 اسفند ماه 1393

حذف تصاویر و رنگ‌ها
موارد تصویب شده :

  1- مقرر گردید مجمع عمومی عادی 1394 چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه 94 با حضور جناب آقای دکتر ندیم برگزار گردد.

  2-مقرر گردید شماره حساب انجمن از طریق ایمیل به همه اعضاء اعلام و یادآوری گردد که اعضاء حق عضویت معوقه خود را تا پایان سال پرداخت نمایند. در ضمن همین حساب برای واریز مبالغ اهدایی اعضای محترم برای امکان پیشبرد فعالیت انجمن در نظر گرفته شد.

  3- از بین مقالات دریافت شده برای استفاده از جایزه آقای دکتر ناصری با حضور جناب آقای دکتر ندیم دو مقاله زیر انتخاب گردید:

  الف- اولویت بندی مداخله های پیشگیرانه سوانح ترافیکی در ایران، فاطمه خسروی شادمانی و همکاران

  ب- مدت اقامت نوزادان بستری شده در بخش NICU مرکز طبی کودکان و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از آنالیز بقا ، مریم کندی و همکاران.

  4- پیشنهاد انعکاس نامه دانشجویان رشته اپیدمیولوژی توسط انجمن به وزارت بهداشت مطرح و مقرر گردید طی نامه‌ای اقدام لازم بعمل آید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.184.fa
برگشت به اصل مطلب