210354- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هفتم، شماره 31، مورخ 95/2/4

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- دومین جلسه کمیته انتخابات انجمن تشکیل و آیین نامه مربوطه مرور و موارد لازم برای درج آگهی از جمله زمان مجمع در 30 تیر ماه و محل آن در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد تصویب قرار گرفت.

2- پرسشنامه سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی کشور مطرح و تصمیم گیری لازم بعمل آمد.

3- موضوع افزایش حقوق خانم کوکبی مطرح و مقرر شد بر اساس ضریب افزایش مصوب تامین اجتماعی برای سال 95 انجام گیرد.

4- با پرداخت حق الزحمه خانم منصوری جهت همکاری اسفند ماه ایشان موافقت گردید.

5-پاداش پایان سال (عیدی) خانم کوکبی معادل عیدی کارکنان دولت مشخص گردید.

6- در روز پنبجشنبه بعد از ظهر مورخ 9/2/95 درهشتمین کنگره ایلام به مدت یک ساعت و نیم جلسه کاری پیش بینی گردید که در این جلسه با اطلاع رسانی انجام انتخابات مجمع عمومی در 30 تیر ماه، همکاران بحث آزاد داشته باشند.

نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.100.241.fa.html
برگشت به اصل مطلب