انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره دوره هفتم، شماره 32، مورخ 5 تیر ماه 1395

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

1- آقای دکتر هلاکویی گزارشی در مورد روند انتخابات انجمن و وضعیت عضویت ها ارائه نمودند.

2- مقرر شد از ریاست محترم دانشکده بهداشت دانشگاه تهران خواسته شود که در سایت دانشکده بهداشت، ارتباط مجله انجمن با آن دانشکده فقط بصورت مجله تحت حمایت آن دانشکده مطرح شود.

3- آقای دکتر اسدی لاری گزارشی در مورد برنامه ملی بیماری های غیر واگیر ارائه نمودند و خواستار همکاری اپیدمیولوژیست ها در این برنامه شدند.

4- آقای دکتر اسدی لاری پیشنهاد برگزاری کنگره ملی اپیدمیولوژی و گنگره منطقه ای را به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح نمودند و مقررشد این  امر برای قبل از اردیبهشت ماه 1396 تحقق یابد و در صورت لزوم ایشان مستقیما با آقای دکتر سلیم ادیب نماینده منطقه مدیترانه شرقی انجمن بین المللی  مکاتبه نمایند.

5- مقرر شد بعد از جلسه مجمع عمومی انتخابات 30 تیر 1394 - در صورت امکان  از ساعت 11 الی 13 پانلی با حضور آقایان دکتر سالاریان زاده، دکتر کوشا، دکتر گویا و ...  به منظور تبیین جایگاه اپیدمیولوژی در نظام عرضه خدمات و معرفی برنامه های ملی بیماریهای واگیر و غیر واگیر برای اطلاع رسانی و فراهم شدن مشارکت بیشتر اپیدمیولوژیست ها  برگزارشود.

 آقایان دکتر مصطفوی و دکتر کرمی مسئولیت پیگیری برگزاری این پانل را عهده دار می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.257.fa
برگشت به اصل مطلب