انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هشتم ( هیات مدیره جدید انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران) ، شماره 2، 95/7/3

حذف تصاویر و رنگ‌ها

- مقرر شد فراخوان کنگره اپیدمیولوژی ژاپن برای اعضای انجمن مجددا ارسال شود و ضمن ترغیب اعضا برای شرکت و ارسال مقاله در صورتی که افرادی که تمایل به شرکت در دوره را دارند به حد نصاب لازم برسد، نظیر کنگره اپیدمیولوژی لبنان هماهنگی با یک تور جهت انجام ارائه تسهیلات شرکت کنندگان ایرانی صورت پذیرد.

 -درخواست آقای دکتر ناصری در خصوص نشر کتاب راهنمای بهداشت کاران مطرح شد و پیشنهاد شد ابتدا موافقت مرکز نشر دانشگاهی گرفته شود در عین حال انجمن بهداشت ایران با توجه به محتوای کتاب موضوعیت بیشتری برای این مهم دارند.

- مقرر شد در مورد معرفی نماینده انجمن در شورای راهبردی کوهورت (سرطان)، اگر برای همکاری آقای دکتر متولیان مشکلی وجود داشته باشد، به جای گزینی ایشان خانم دکتر یاوری تقبل زحمت نمایند.

-توضیحات دکتر صحت در مورد کارگاه اخلاق پزشکی در کرمان مطرح شد. ایشان اشاره داشتند که در این جلسه به نقش اپیدمیولوژیست ها در کمیته های اخلاق صحه گذاشته شد.

- مقرر شد درجلسه کارشناسی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران به دعوت دکتر فاضل به نمایندگی هیات مدیره انجمن آقایان دکتر صحت و دکتر هلاکویی شرکت نمایند.

- پیشنهاد دکتر صحت برای دعوت از نمایندگان قطب های دانشگاهی جهت جلسات انجمن مطرح شد و کلیات آن تصویب شد.

- عضویت آقای سید محمد ریاحی در انجمن به عنوان عضو پیوسته مصوب شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.270.fa
برگشت به اصل مطلب