انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه دوره هشتم ( هیات مدیره جدید انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران) ، شماره 3، 95/8/1

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران روز شنبه مورخ 95/8/1 ساعت 13:30 الی 15 با حضور سرکار خانم ها دکتر یاوری و نعمت اللهی و آقایان دکتر هلاکویی نائینی، دکتر مصطفوی، دکتر صحت، دکتر مرادی، دکتر باهنر و دکتر کرمی  برگزار شد.

مصوبات:

1- مقرر شد سرکار خانم گنجی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی در جهت گسترش فعالیت های روابط عمومی انجمن و تشکیل کانال تلگرامی فعالیت نمایند.

2- در پی گزارش آقایان دکتر هلاکویی و دکتر صحت از نشست مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران مقرر کردید آقای دکتر صحت مزایای مشابه شامل حال پزشکان دارای مدرک تخصص بالینی رابرای پزشکان داری مدرک دستیاری علوم پایه و "پی اچ دی" پیگری نمایند.

3- پیشنهاد شدکه در صورت امکان شرایط بهره گیری از نظرات اعضای هیات مدیره که در استانها ساکن هستند به صورت مجازی از طریق Skype در جلسات هیات مدیره انجمن که بدلایل موجه امکان حضور آنان نباشد، فراهم شود که مقرر شد خانم نعمت اللهی زیر ساخت های موجود را در این رابطه  برای جلسات آتی فراهم نمایند.

4- مقرر شد موضوع برگزاری کنگره 96 به طور جدی دنبال شود که سال آینده بتوانیم برنامه کنگره را داشته باشیم. در این خصوص قرار شد، پیشنهاد جناب آقای دکتر تقی پور، برای برگزاری کنگره آتی در مشهد پیگیری شود.

5- برگزاری کارگاه های پیشرفته، چون قبل ( برگزاری کارگاه پیشرفته مورد-شاهدی ) به طور جدی دنبال شود.

6- مقرر شد دور دوم ویراستاری "کتاب اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران" توسط خانم دکتر یاوری پیگیری شود.

7- با تاکید به برگزاری نشست های علمی انجمن بصورت فصلی و مقرر شد که در این خصوص اقدام لازم بعمل آید.

8- دکتر باهنر پیشنهاد تدوین "کتاب اپیدمیولوژی بیماری های شایع دامی ایران" را مطرح کردند. کلیات آن مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد ایشان طرح مکتوب این موضوع را برای جلسات بعد تنظیم نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.272.fa
برگشت به اصل مطلب