انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 4 دیماه 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جلسه 134 هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، مورخ 4 دی 95 از ساعت 13:30 الی 15:00 با شرکت اعضای هیات مدیره خانم دکتر یاوری و آقایان دکتر هلاکوئی، دکتر مصطفوی، دکتر صحت، دکتر مرادی، دکتر باهنر و خانم نعمت اللهی برگزار گردید.

موارد تصویب شده:

1- پیشنهاد جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تحت لوای کسب امتیاز بازآموزی توسط انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران مطرح و تایید شد. مقرر شد خانم کوکبی پیگیری لازم را با نظارت جناب آقای دکتر صحت برای راه اندازی این دوره ها انجام دهند.

2- گزارش خانم دکتر یاوری در مورد جلسه شورای راهبردی شبکه کوهورت ایران مطرح شد و مقرر شد اقدام لازم در خصوص اعلام آمادگی انجمن برای ارزیابی خارجی این پروژه های به عمل آید.

3- آقای دکتر مصطفوی گزارشی در مورد طرح انجام مطالعه کمی و کیفی بررسی عوامل موثر بر مشارکت در انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران ارائه نمودند و مقرر شد ایشان پروپزال نهایی  را برای شروع کار آماده و ارائه نمایند.

4- شرح وظایف متدولوژیست ها در کمیته های اخلاق توسط آقای دکتر صحت مطرح و نظرات اعضا در جلسه به ایشان منعکس شد.

5- بحث تخصیص ویژه نامه مجله تخصصصی اپیدمیولوژی ایران در سال 95 به مجموعه مقالات ارائه شده توسط دکتر حقدوست مطرح و مورد تاید قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.281.fa
برگشت به اصل مطلب