210354- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 10 تیر ماه 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/30 | 

جلسه شماره 139 هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، مورخ 10 تیر ماه 96 از ساعت 15 الی 16:30 با شرکت اعضای هیات مدیره خانم دکتر یاوری و آقایان دکتر ندیم، دکتر هلاکویی و دکتر مصطفوی برگزار گردید.

موارد تصویب شده:

1- تنها مجله انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران به زبان فارسی است و انجمن قرار ندارد که دو مجله داشته باشد. سایر مجلات اپیدمیولوژی که به زبان انگلیسی منتشر می شوند می توانند درخواست همکاری و مشارکت انجمن را داشته باشند که در صورت موافقت، با درج عبارت انگلیسی زیر مراتب این نوع همکاری با تایید هیات مدیره، اعلام می گردد والبته انجمن هیچگونه مسئولیت قانونی در باره آن مجله نخواهد داشت و بعنوان نماینده علمی انجمن محسوب نخواهد شد:

WITH THE COLLABORATION OF IRANIAN EPIDEMIOLOGICAL ASSOCIATION

2- در خصوص پیشنهاد آقای علیزاده ناشر کتاب سه جلدی مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران، مقرر و پیشنهادگردید خود ایشان بعنوان ناشر، شکایت تخلف و سرقت علمی انجام گرفته توسط ناشر مورد نظر را، پیگیری نمایند.

3- موضوع "دکتری اپیدمیولوژی پژوهشی" ارتباطی با انجمن ندارد، این موضوع قاعدتا باید از طریق بورد پیگیری شود.

4- مقرر شد با مساعدت اعضای اپیدمیولوژیست و ذخیره مالی انجمن، واحد کوچکی برای اسقرار دفتر انجمن خریداری شود، شایان ذکر است، جناب آقای دکتر ندیم برای تحقق این امر، حمایت خود را با اهدای 30 میلیون تومان اعلام فرمودند.

5- مقرر گردید مراتب نیاز به مساعدت و چگونگی دریافت مبالغ اهدائی اعضا برای خرید واحدی بعنوان دفتر انجمن به نحو مقتضی اعلام گردد، مسئولیت مکاتبات لازم به عهده خزانه دار انجمن واگذار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.100.300.fa.html
برگشت به اصل مطلب