انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران دوره هشتم،مورخ 5 خرداد ماه 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/7 | 
جلسه شماره 148 هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران،روز شنبه مورخ 5 خرداد ماه 97 از ساعت 15 الی 16:30 با شرکت اعضای هیات مدیره خانم دکتر یاوری، آقایان دکتر هلاکویی، دکتر مصطفوی، دکتر صحت و خانم نعمت اللهی برگزار گردید.
موارد تصویب شده:
 

1- در ابتدای جلسه خانم کوکبی گزارشی از شرکت در کارگاه آموزشی مربوط به مدیران اجرایی انجمن‌های علمی ارائه نمودند و از آقای دکتر سید جلیل حسینی برای تحولات اخیر در ارتباطات انجمن ها با دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی و برنامه های مفید ایشان قدردانی به عمل آمد.
2- مقرر شد برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مهلت پرداخت حق عضویت اعضای پیوسته تا 19 خرداد ماه باشد و در صورت کسب مجوز از دبیرخانه کمیسیون انجمن ها برای تعیین تاریخ بعدی اقدام لازم به عمل آید.
3- عنوان سومین نشست فصلی (بهار 97)، "چالش های دکترای پژوهشی" تعیین گردید و مقرر شد برای دعوت از آقایان دکتر ملک زاده، دکتر لاریجانی، دکتر حاجتی و دکتر آخوند زاده اقدام لازم به عمل آید.
4- مقرر شد اعضای هیات مدیره به تساوی برای تامین باقیمانده هزینه لازم برای خرید واحد آپارتمان (دفتر انجمن) به صورت قرض مساعدت لازم به عمل آورند.
5- در پاسخ به نامه شماره 203/503 موره 17/10/96 مقرر شد با توجه به تمایل آقای دکتر صحت عضو هیات مدیره انجمن، جهت همکاری به دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی معرفی شوند.
6- با پیشنهاد آقای دکتر حقدوست در خصوص چاپ سومین ویژه نامه مجله اپیدمیولوژی ایران موافقت شد و قرار شد ریز جزییات کار با ایشان پیگیری شود.
7- عضویت پیوسته خانم مرجان حسین پور و آقایان فرزاد ملکی و سعید عرفان پور مورد تایید قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.323.fa
برگشت به اصل مطلب