انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره شنبه 1 تیر ماه 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/2 | 

جلسه شماره 158 هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران، روز شنبه مورخ 1 تیر ماه 98 از ساعت 13:30 الی 15 با حضور جناب آقای دکتر سوری رئیس نهمین کنگره اپیدمیولوژی،  و با شرکت جناب آقای دکتر ندیم و سایر اعضای هیات مدیره: خانم ها
دکتر یاوری، دکتر نعمت اللهی و آقایان دکتر هلاکویی، دکتر چمن، دکتر مصطفوی،دکتر صحت و دکتر باهنر برگزار گردید.
موارد تصویب شده:
1- با تاکید جناب آقای دکتر ندیم مقرر شد نسبت به ترغیب بیشتر اعضاءی محترم انجمن برای کاندیداتوری هیات مدیره در انتخابات  پیش رو، اقدامات لازم بعمل آید.
2- هشتمین نشست فصلی با مشارکت انجمن بهداشت ایران در دانشگاه علوم پزشکی ایران با مساعدت و محوریت آقای دکتر متولیان با موضوع"چالش های ابعاد اعتیاد" برگزار خواهد شد.
3- دکتر سوری توضیحات مبسوطی در مورد چارچوب طی شده برای برگزاری نهمین کنگره اپیدمیولوژی، چالش های اجرایی و راه کارهای پیشنهادی ارائه نمودند.
4- درخواست عضویت دکتر ربیعی بعنوان عضو پیوسته مورد تایید قرار گرفت.
5- در پی درخواست کنگره سرطان پستان مبنی بر همکاری انجمن، مقرر شد همکاری لازم بعمل آید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران:
http://irea.ir/find.php?item=1.100.370.fa
برگشت به اصل مطلب