210354- صورتجلسات هیات مدیره
صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/19 | 
یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره (جلسه شماره چهل و هشت دوره هشت) انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران به صورت مجازی در روز چهارشنبه مورخ ۵ خردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۴۵ از طریق اسکایپ با حضور خانم ها دکتر پروین یاوری و دکتر شهرزاد نعمت اللهی و آقایان دکتر کورش هلاکویی نایینی، دکتر مجتبی صحت و دکتر احسان مصطفوی برگزار گردید.
موارد تصویب شده:
در ابتدای جلسه صورتجلسه مورخ ۸ اردیبهشت هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران قرائت و به منظور بررسی تحقق مصوبات آن بررسی لازم بعمل آمد.
۱-گزارش جلسه مجازی با جناب آقای دکتر نجفی، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت در خصوص پیگیری ماموریت احاله شده به انجمن درخصوص تدوین ارزیابی و راهکارهای علمی ارتقای تصویب طرح های کارآزمایی بالینی ارایه شد، نکته اصلی که ایشان مطرح فرمودند، در اختیار گذاشتن بودجه این ماموریت به دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود که اظهار شد در این زمینه هیات مدیره انجمن نسبت به واریزی بودجه به حساب انجمن در جلسه مورخ ۸ اردیبهشت تصمیم گیری بعمل آورده است. توضیح داده شد که آقای دکتر صحت گزارش و طرح کار پیشنهادی را در جلسه هیات مدیره ۵ خرداد، ارایه خواهند نمود.
نهایتا جناب آقای دکتر نجفی فرمودند درخصوص بودجه براساس مصوبه هیات مدیره انجمن اقدام خواهد شد.
۲-در خصوص شیوه اجرایی واگذاری ماموریت تدوین ارزیابی و راهکارهای علمی ارتقای تصویب طرح های کارآزمایی بالینی با ارجاع به بند ۴ صورتجلسه هیات مدیره انجمن مورخ ۸ اردیبهشت، نسبت به واریزی بودجه به حساب انجمن، مجددا تاکید و مصوب شد، همچنین در خصوص ۲۵ درصد مبلغ بالاسری برای انجمن تصمیم گیری لازم بعمل آمد.
۳-طرح تهیه دستورالعمل و راهنمای مراحل تصویب و ارزیابی کارآزمایی های بالینی (شیوه اجرایی واگذاری ماموریت تدوین ارزیابی و راهکارهای علمی ارتقای تصویب طرح های کارآزمایی بالینی) که توسط آقای دکتر صحت ارایه شد، مورد تایید در هیات مدیره انجمن قرار گرفت، ایشان درباره چرخش مکاتبات اداری نگرانی های خود را در جلسه مطرح نمودند، پیشنهاد ایشان امکان استفاده از اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود.
۴-پاسخ نامه شماره ۵۹/۵۰۳ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰آقای دکترسید جلیل حسینی دبیر محترم کمسیون مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی بررسی و مقررگردید متن نامه پاسخ بر اساس مطالب ارایه شده زیر در جلسه هیات مدیره، برای اظهار نظراصلاحی اعضای هیات مدیره انجمن قبل از ارسال، در گروه واتساپی هیات مدیره قرار داده شود:
الف: شایان ذکر است این انجمن با توجه به تاکید جنابعالی، نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه در آبان ۱۳۹۸، برای فراهم آمدن شرایط قانونی انجام انتخابات الکترونیک اقدام کرده است.
ب: همچنین برای روشن شدن وضعیت امورمالیاتی و ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها اقدام نموده، که تاکنون متاسفانه مراحل ثبت انجمن در سامانه اداره ثبت شرکت ها با توجه به دشواری های خود به پایان نرسیده است.
ج: در نامه فوق الذکر آورده شده است "که در شرایط پاندمی شایسته نیست که انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران در فهرست انجمنهای فعال نباشد"، علیرغم اینکه معیارهای آن کمیسیون در این خصوص برای هیات مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران روشن نبود، به استحضار می رساند:
فعالیت دبیرخانه انجمن و اعضای انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، در سراسرایران بویژه در امر پیشگیری و کنترل کرونا بر کسی پوشیده نیست، ازجمله انتشار نامه تاریخی ۹ اسفند ۱۳۹۸ به عنوان رییس کمیته علمی ستاد کرونا در خصوص شیوه انتقال هوا برد کرونا، و تاکید بر استفاده از ماسک و تهویه مناسب فضا های بسته و پیشنهاد لازم برای گنجاندن این مهم در دستورالعمل های پیشگیری و کنترل بیماری کرونا، قبل ازقبول و اعلام سازمان بهداشت جهانی و پیش بینی دقیق و هشدار های مکرر از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ برای رخداد قطعی پیک چهارم کرونا در کشور، برگزاری مرتب نشست های فصلی، دهها توصیه و پیشنهادات دیگر که مستندات آنها در سایت، گروه تلگرامی، اینستاگرام انجمن موجود می باشد، که متاسفانه به محتوای آنها به موقع توجه نشد یا هرگزمورد توجه قرار نگرفته است، هرچند برخلاف شعارهای موجود برای لحاظ کردن جایگاه انجمن های علمی گروه پزشکی در ساختار وزارت بهداشت، ازتوان انجمن های علمی ازجمله انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، استفاده لازم بعمل نمی آید.
د: با عنایت به نامه فوق الذکر که فرموده اید " همکاران محترم انجمن در جهت رفع موانع برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن در اسرع وقت اقدام نمایند". شایان ذکر است که تنها مانع انتخابات الکترونیک پایان یافتن مراحل پیچیده ثبت تغییرات اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها و طی مراحل قانونی آن می باشد.
۵-خانم کوکبی گزارش های مرتبط با حوزه دبیرخانه انجمن را در طول ماه گذشته، به شرح زیر مطرح و تصمیات لازم بعمل آمد:
الف- گزارش وکالت رسمی انجمن به ایشان ( خانم کوکبی)، براساس صورتجلسه مجمع عمومی انجمن، "درخصوص مراجعه به ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت با حق مراجعه به ادارت ذیربط"، ایشان اشاره داشتند که ثبت انجمن در سامانه اداره ثبت شرکت ها با توجه به دشواری های کارهنوز به پایان نرسیده است.
شایان ذکراست، در جلسه از دکتر شهبازنماینده کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در مجمع عمومی آبانماه ۱۳۹۸ به خاطر ایفای نقش موثر در خصوص راهنمایی نحوه ورود اطلاعات به سامانه اداره ثبت شرکت ها قدردانی بعمل آمد.
ب- براساس گزارش ایشان کلیه پیگیری های مقالات ویژه نامه کرونا مجله اپیدمیولوژی ایران انجام شده است، ان شاءالله با مساعدت هیات مدیره و داوران محترم هر چه زودتر به سرانجام رسد.
ج-گزارش شماره بهارمجله اپیدمیولوژی ایران ارایه و مقررگردید با توجه به ضرورت به روز بودن شماره های این مجله، فقط با ۸ مقاله این شماره بسته شود و پیگیری لازم برای تسریع در امر ویراستاری مقالات نیز بعمل آید.
 ۶-با توجه به اینکه جلسه هیات تحریریه مجله اپیدمیولوژی ایران، با توجه به حضور اعضای مشترک، درشرایط مجازی دوران کرونا، جداگانه از جلسه هیات مدیره انجمن برگزار نمی شود، مقرر گردید در جلسه آتی تصمیمات لازم برای نحوه کار هیات تحریریه مجله اپیدمیولوژی ایران و در صورت لزوم اضافه شدن اعضای جدید بعمل آید.
۷- در خصوص انجام ویراستاری مجلد های دوم و سوم کتابهای مرجع بیماریهای شایع ایران، مقرر شد، پیگیری های لازم بعمل آید.
۸- درخواست عضویت افراد زیر به تصویب رسید:
آقای طیب رمیم کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ( عضو پیوسته)
آقای محمد شهباز کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ( عضو پیوسته)
خانم دکتر بیتا مسگرزاده دکتری فارماکواپیدمیولوژی (وابسته)
نشانی مطلب در وبگاه 210354:
http://irea.ir/find-1.100.458.fa.html
برگشت به اصل مطلب